Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4207 b6b5
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

avidnative
Piszemy wiersze, czyli próbujemy ułożyć ładnie brzmiące skargi na kaprysy losu i nas samych. Ale w wiadomym okienku nic się nie dzieje, choć kolejka czekających stale się wydłuża - do szyby przyklejona jest kartka A4 z informacją: Zawsze nieczynne. 
— E. Mortier
Reposted fromheyjude heyjude viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Zranieni, często nie mówimy o tym, co nas boli, bo w świetle dnia wiele ran wydaje się absurdem.
— Religia dla ateistów; Alain de Botton
8732 9042 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
0018 ffe8 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Pamięć to okrutna dama, z którą wszyscy musimy nauczyć się tańczyć.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viameem meem
avidnative
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura
Reposted fromte-quiero te-quiero viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
1464 4537 500
Reposted fromfind-balance find-balance viameem meem
avidnative
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Jeszcze trochę czekaj 
Jeszcze trochę, 
ja też nie jestem szczęśliwy.
— z listu Marka Hłaski do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viainsanedreamer insanedreamer
avidnative
Spotykali się po kryjomu w swoich mieszkaniach, wyśmiewali ze wszystkiego i wszystkimi gardzili, najbardziej zaś sobą.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
avidnative
3262 5aa0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackenedsky blackenedsky
avidnative

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viamisery misery
avidnative
0382 a400 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viamisery misery
avidnative
6400 7399 500
Reposted fromrol rol viamisery misery
avidnative
1846 f82a
Reposted fromrol rol viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl